مدیر کل

 

 

 

 

 

 

 

 

    

محمدرضا شیخ‌ربیعی
رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ـ آبخیزداری
محل اشتغال : سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
نوع استخدام : عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
مسئولیت : مدیرکل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر

مقالات علمی ارائه شده در همایش یا کنفرانس¬های داخلی :
-  " بررسی میزان تولید رواناب و رسوب در واحدهای کاری حوزه آبخیز هیو؛ مشاهدات در مقیاس شبیه ساز باران". اولین همایش منطقه ای مدیریت منابع آب و خاک و نقش آن در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،3 اسفند 1388.
-  " میزان تولید رواناب و رسوب در واحدهای کاری حوزه آبخیز فشند؛ در مقیاس شبیه ساز باران ". ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، 8-9 اردیبهشت 1389.
-  " نقش آبخیزداری در توسعه پایدار زاگرس مرکزی ". اولین  همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، دانشگاه شهرکرد، 10 و 11 شهریور 1395.

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی داخلی :

-  " بررسی رواناب و تلفات خاک در واحدهای کاری حوزه آبخیز هیو، مقایسه در مقیاس شبیه ساز باران ". چاپ در شماره 80 فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تابستان 1390، سال بیستم،  صفحه 57 تا 62.

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی خارجی(ISI):

-    "Spatial variation of soil organic carbon in damavand rangelands" : Journal of Biodiversity and Environmental Sciences published, Vol. 5, No. 3, p. 72-77, 2014.
-    "Mining As a Threat to Health of Grassland" : International Journal of Review in Life Sciences, Vol. 5, No.11, p. 111-117, 2015.
-     "Flood And Its Consequences In Iran" : journal Advances in Bioreserch, Vol. 8[2]2017.
-    "Dust and its Environmental challenges and risks" : journal Advances in Bioreserch Vol. 8[5]2017.


تاْلیف کتاب:

-    " روش های برآورد فرسایش و رسوب". چاپ شده توسط انتشارات ساد . 1390.
-    " انواع فرسایش، عوامل تولید و روش های محاسبه میزان رسوب ". چاپ شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی گیلان. 1395.

ترجمه کتاب:
-    " تخریب خاک، حفاظت خاک و خاک پالایی ". چاپ شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی گیلان. 1395.

سوابق اجرایی :

-    مدیرکل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1398 تا کنون.
-    سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1397 تا 1398.
-    سرپرست معاونت دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1396 تا 1397.
-    سرپرست اداره کل اموردانشجویی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1393 تا 1396.
-    رئیس اداره اموردانشجویی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1391 تا 1393.
-    کارشناس مسئول اداره رفاه دانشجویی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1387 تا 1391.
-    کارشناس دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1380 تا 1387.
-    عضو شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1394 تا 1395.
-    عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1397 تا کنون.
-    عضو شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1397 تا کنون.
-    عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1396 تا کنون.
-    مسئول کمیته تشریفات اولین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی.
-    همکاری در برگزاری دومین و سومین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی.
-    همکاری در برگزاری اولین جشنواره خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی.
-    همکاری در برگزاری اولین جشنواره قرآنی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در استان مرکزی.
-    مسئول نیروی انسانی بسیج دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1384 تا سال 1386.
-    همکاری در تدوین برنامه و سرفصل دوره آموزشی تک پودمان علمی ـ کاربردی "تولید و نگهداری گیاهان آپارتمانی" .
-    عضو کمیته فرهنگی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1384 تا سال 1386.
-    مسئول برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1380 تا 1384.
-    مسئول ستاد عمره دانشجویی دانشجویان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1380 تا 1384.
-    عضو کارگروه کارشناسی کمیته فناوری و اشتغال انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه جامع علمی – کاربردی از سال 1387 تا 1389.
-    دبیر گروه های علمی ـ تخصصی ( صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و هنر ) انتخاب دانشجوی نمونه سال 1390.
-    عضو ستاد حمایت، نظارت و ارزیابی سومین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، تبریز سال 1392.
-    عضو کمیته داوری انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در سال 1392.
-    عضو اتاق فکر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از سال 1390 تا 1392.
-    عضو کارگروه مبانی نظری و اصول آموزشهای علمی ـ کاربردی شورای تدوین سند راهبردی دانشگاه.
-    داور علمی در نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مرداد 1394.
-    داور علمی در اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، بهمن 1394.
-    داور علمی در پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، اسفند 1395.
-    دبیر کمیته های علمی ـ تخصصی ( صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و هنر ) انتخاب دانشجوی نمونه سال 1395.
-    داور علمی در چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهمن 1396.
-    داور علمی پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرداد 1396.
-    داور علمی در سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، خرداد 1397.
-    داور علمی ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تیر 1397.

عناوین کسب شده :
-    کسب عنوان کارشناس نمونه دانشگاه جامع علمی – کاربردی در سال 1381
-    کسب عنوان مقاله برتر و ارائه مقاله با موضوع «خانه کار دانشجویی» از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری